+36-1-617-0615
·
iroda@drmb.hu
·
H - CS 09:00-17:00 ; P 09:00-14:00
Kapcsolat

Munkajog

Munkajog szakterület

Az irodavezető ügyvéd jogtanácsosként részt vett az európai uniós csatlakozással kapcsolatban a Vám- és Pénzügyőrségnél végrehajtott, több mint ezer főt érintő átszervezésben és személyzeti racionalizálásban. Ennek során feladata volt a teljes folyamat jogi támogatása, az individuális és kollektív intézkedések és munkajogi szabályok összhangjának megteremtése, a humánpolitikai szakterülettel történő kapcsolattartás, a munkaügyi jogviták kezelése, végül pedig az átszervezésből eredő munkaügyi perekben jogi képviselet ellátása.

E több éves folyamat során az irodavezető ügyvéd részletesen megismerte a munkajog világát, mind az individuális, mind pedig a kollektív munkajog fő és ágazati szabályait és nem utolsósorban a munkaügyi perjogot, a munkaügyi bíróságok gyakorlatát. A munkajogi szakterület az Iroda megalapítását követően is hangsúlyos maradt, kollégáink is jelentős tapasztalattal és szaktudással bírnak ezen a területen. Irodánk kiemelt tapasztalattal rendelkezik a munkáltatók munkajogi folyamatainak kezelésében, a megfelelő jogi környezet megteremtésében és fenntartásában és a szervezet-fejlesztés munkajogi oldalának támogatásában is. Emellett a kollektív munkajog területén is aktívak vagyunk, rendszeresen részt veszünk kollektív munkaügyi viták kezelésében, illetve több alkalommal vettünk részt kollektív szerződések előkészítésében is.